osacc

chơi slot online_giải đấu slots_đăng ký nhận tiền cược miễn phí


The following table gives the approximate US Maturity Group equivalent for Ontario Corn Heat Units.


Ontario CHU US Maturity Group
<2400 000
2400-2550 00
2550-2800 0
2800-3000 I
3000-3300 II
>3300 III


rm map